SMARTOURISM
Chính sách quản trị du lịch quốc gia - Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam SMARTOURISM 23.042019
Chính sách quản trị du lịch quốc gia - Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Cơ quan quản lý du lịch Việt Nam là Tổng cục du lịch Việt Nam (Vietnam National Administration of Tourism, VNAT). Cơ quan này có nhiệm vụ báo cáo trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Đầu tư tốt hơn cho nhà hàng sang trọng: Khía cạnh môi trường hay không môi trường? SMARTOURISM 21.042019
Đầu tư tốt hơn cho nhà hàng sang trọng: Khía cạnh môi trường hay không môi trường?

Khảo sát này nhằm mục đích (1) nghiên cứu tác động của các khía cạnh môi trường hoặc không môi trường đến cảm xúc của khách quen và (2) nghiên cứu ảnh hưởng của cảm xúc đối với các hành vi có ý thức của khách quen, khi bị kiểm soát bởi định hướng động cơ và hưởng thụ. Dựa trên việc tổng quan lí thuyết, đã có 11 giả thuyết lí luận được đưa ra và 1 mô hình cấu trúc được phát triển.

Thảo luận về du lịch có trách nhiệm bền vững - Hướng về du lịch SMARTOURISM 21.042019
Thảo luận về du lịch có trách nhiệm bền vững - Hướng về du lịch

Thảo luận chủ yếu về du lịch bền vững (thuộc lí thuyết, được xem là một khái niệm) và có trách nhiệm (thuộc thực tiễn, được hiểu là một hành động thích hợp) đòi hỏi hiểu biết rõ ràng về quá trình mà trong đó làm thế nào để một điểm đến có trách nhiệm thực sự bao hàm một chương trình hành động (agenda) có tính phát triển bền vững

Thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh SMARTOURISM 20.042019
Thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh

Áp dụng thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh: Kiểm chứng ảnh hưởng của các hoạt động thân thiện với môi trường

Dịch vụ
Travel - Du lịch
Travel

Du lịch

Xem thêm
Travel

Du lịch

Trade - Thương mại
Trade

Thương mại

Xem thêm
Trade

Thương mại

Tourism advisory - Tư vấn du lịch
Tourism advisory

Tư vấn du lịch

Xem thêm
Tourism advisory

Tư vấn du lịch

Tour guide - Hướng dẫn viên
Tour guide

Hướng dẫn viên

Xem thêm
Tour guide

Hướng dẫn viên

Transport - Thuê xe du lịch
Transport

Thuê xe du lịch

Xem thêm
Transport

Thuê xe du lịch

Team building - Tổ chức sự kiện
Team building

Tổ chức sự kiện

Xem thêm
Team building

Tổ chức sự kiện

Tea & Coffee - Trà & Cà phê sạch
Tea & Coffee

Trà & Cà phê sạch

Xem thêm
Tea & Coffee

Trà & Cà phê sạch

Tourism science - Khoa học Du lịch
Tourism science

Khoa học Du lịch

Xem thêm
Tourism science

Khoa học Du lịch

Times - Thông tin du lịch
Times

Thông tin du lịch

Xem thêm
Times

Thông tin du lịch