SMARTOURISM
Thảo luận về du lịch có trách nhiệm bền vững - Hướng về du lịch SMARTOURISM 21.042019
Thảo luận về du lịch có trách nhiệm bền vững - Hướng về du lịch

Thảo luận chủ yếu về du lịch bền vững (thuộc lí thuyết, được xem là một khái niệm) và có trách nhiệm (thuộc thực tiễn, được hiểu là một hành động thích hợp) đòi hỏi hiểu biết rõ ràng về quá trình mà trong đó làm thế nào để một điểm đến có trách nhiệm thực sự bao hàm một chương trình hành động (agenda) có tính phát triển bền vững

Thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh SMARTOURISM 20.042019
Thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh

Áp dụng thuyết hành vi dự định trong lựa chọn khách sạn xanh: Kiểm chứng ảnh hưởng của các hoạt động thân thiện với môi trường

Dịch vụ
Du lịch - Lữ hành Quốc tế
Du lịch

Lữ hành Quốc tế

Xem thêm
Du lịch

Lữ hành Quốc tế

Nghiên cứu du lịch - Tư vấn, khảo sát
Nghiên cứu du lịch

Tư vấn, khảo sát

Xem thêm
Nghiên cứu du lịch

Tư vấn, khảo sát

Thông tin, cẩm nang - Khoa học du lịch
Thông tin, cẩm nang

Khoa học du lịch

Xem thêm
Thông tin, cẩm nang

Khoa học du lịch

Giải pháp quản lý - Nhà hàng
Giải pháp quản lý

Nhà hàng

Xem thêm
Giải pháp quản lý

Nhà hàng

Giải pháp quản lý - Khách sạn
Giải pháp quản lý

Khách sạn

Xem thêm
Giải pháp quản lý

Khách sạn

Giải pháp - Du lịch thông minh
Giải pháp

Du lịch thông minh

Xem thêm
Giải pháp

Du lịch thông minh

Thiết bị thông minh - Nhà hàng, Cà phê
Thiết bị thông minh

Nhà hàng, Cà phê

Xem thêm
Thiết bị thông minh

Nhà hàng, Cà phê

Thiết bị thông minh - Khách sạn
Thiết bị thông minh

Khách sạn

Xem thêm
Thiết bị thông minh

Khách sạn

Sản phẩm tiêu dùng - Hàng chính hãng
Sản phẩm tiêu dùng

Hàng chính hãng

Xem thêm
Sản phẩm tiêu dùng

Hàng chính hãng